Spełnione marzenia PGE.

Visits: 15

 

Moment wykonania analizy technicznej dla PGE SA okazał się kluczowy.

 

W dniu 14.12.2018 r. napisałem analizę spółki przy poziomach 10,50-10,66 PLN (Zobacz: Gwiazda poranna na PGE) za akcję, a dzisiaj (04.02.2019 r.) mamy już cenę przekraczającą 12,36 PLN- daje to stopę zwrotu, bagatela, +17,7% za 1,5 miesiąca – stąd stopa zwrotu w skali roku przekracza 130%.

 

Jest to kolejny przypadek, gdzie analiza techniczna zdecydowanie sprawdziła się, przez co teorie dotyczące sensowności tej metody są, moim zdaniem, niesłuszne. Najważniejszym elementem analizy są fundamenty, stąd metody dyskontowania przepływów pieniężnych FCFF oraz FCFE stanowią największy filar dzisiejszych opinii, co do określenia tzw. “wartości godziwej” (w skrócie: wyceny spółki lub wartości wewnętrznej spółki).

 

Tak, to prawda, ale co, jeśli na giełdzie panuje negatywny sentyment, rynkowa awersja do ryzyka lub koniunkturalna bessa? Wówczas mamy dywergencje miedzy tym, co wyceniane “godziwie”, a realną ceną giełdową – tworzy się rynek nieefektywny, bo ludzie kierują się emocjami, a nie logiką, czy zimną kalkulacją. Czas masowej wyprzedaży lub euforii zakupowej widać wyraźnie na wykresach PGE: po wolumenie, po długości białych i czarnych świeca oraz po trendzie. W teorii, analiza techniczna powinna określać momenty zwrotne oraz trendy, które mają ułatwić podejmowanie decyzji odnośni zakupu spółki niedowartościowanej lub sprzedaży przewartościowanej w połączeniu z analizą fundamentalną.

 

Podobne szaleństwo trwa na PGE, lecz nie będzie ono wieczne – cena w końcu ustabilizuje się, a następnie skoryguje o kilka-kilkanaście procent, dlatego tak ważne jest rozsądne zarządzanie ryzykiem portfela akcji. Tu Inwestor może pokazać rozsądek w umiejętnym zamykaniu pozycji lub udowodnieniu przede wszystkim sobie, że posiada określoną strategię zarówno wejścia, jak i wyjścia z rynku.

 

Warto sięgnąć do fundamentów, by potwierdzić słuszność poniższego wzrostu akcji spółki.


Źródło: portal Stooq

 


Uwaga!

 

Powyższy materiał jest przedstawiony w celu edukacyjnym, są to osobiste przemyślenia autora. Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią “rekomendacji inwestycyjnych” ani “informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku). Osoby czytające treści, które są tu publikowane, podejmują decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *