Enea: blisko końca spadków?

Visits: 13

Spółki z branży energetycznej przeżywają tegoroczny kryzys, jeśli przyjrzymy się kursom ich akcji. Enea z kapitalizacją bliską 3,6 mld PLN nie uchroniła się przed branżową korektą, która trwa od 07 lutego 2019r. (zakres: od 11,29 PLN do obecnej 8,08 PLN).

 


Siłę spadków można by określić, jako lawinową wyprzedaż, a za sesję o najwyższych dziennych obrotach w 2019 r. można uznać 04.03.2019 r.

Obecnie, tj. 16 kwietnia 2019r. spółka fundamentalnie pokazuje niedoszacowanie w myśl wskaźników rynkowych np.  C/WK wynosi 0.25, a C/Z to 5.25 – są to wartości poniżej średnich rynkowych.

 

Wycena Studentów.

Z edukacyjnego punktu widzenia jest kilka dodatkowych informacji, jakie pojawiły się podczas analizy tej spółki.
Na prowadzonym przeze mnie przedmiocie z Analizy Fundamentalnej w  Wyższej Szkole Bankowej, pierwsze wyceny akcji Enea SA przeprowadzone przez Studentów w kwietniu br., pokazują z modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych FCFF oraz przez metodę porównawczą cenę godziwą na poziomie 10,05-10,50 PLN.

Zaznaczam, że nie jest to rekomendacja, a jedynie ćwiczenia edukacyjne, które mają na celu oszacować wartość akcji według uproszczonej wersji modelu DCF.

 

Analiza Techniczna.

Notowania spółki od 3 sesji osiągają w swoich minimach cenę w granicach 8,00 PLN, co stanowi wsparcie krótkoterminowe. Dla wsparcia długoterminowego technicy mogą wyznaczyć z poziomów historycznych wartości 7,50 – 7,76 PLN, których linie prowadzone są od dołków z września i października 2018r.

Każda hossa się kiedyś kończy, ale bessa również. Przy gwałtownej wyprzedaży dochodzi niejednokrotnie do ustalenia się kursu poniżej wartości godziwej. Historia pokazuje, iż okresom tym towarzyszyły równie dynamiczne odreagowania. Kurs obecny 8,08 PLN znajduje się blisko wartości długoterminowego wsparcia i jeżeli ta granica potwierdzi się, to może spadki wyhamują i dojdzie do krótkotrwałej zwyżki?

 


 

Źródło: portal Stooq

 


Na razie trend jest jeden – w dół – ale jego impet powoli się wyczerpuje, na co wskazują oscylatory, np. Stochastic (poniżej wykresu).

 


Uwaga!

Powyższy materiał jest przedstawiony w celu edukacyjnym, są to osobiste przemyślenia autora. Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią “rekomendacji inwestycyjnych” ani “informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku). Osoby czytające treści, które są tu publikowane, podejmują decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *