Tauron SA- techniczna i fundamentalna.

Visits: 74

 

Trwająca bessa na spółkach energetycznych nie oznajmiła jeszcze końca, lecz kilka ciekawostek technicznych i fundamentalnych wyłoniło się w ciągu ostatnich sesji np. na spółkach, których udziałowcem jest Skarb Państwa.

 


Tauron znajduje się przy swoich lokalnych tegorocznych minimach 1,75-1,79 PLN (25 kwietnia 2019 r.) i póki co określenie zwolenników analizy technicznej jest takie, że spółka “uklepuje sobie dno po spadkach” – czy będzie ono jednak trwałe?

Tendencja jest jedna, lecz z punktu analizy technicznej można doszukać się powstawania formacji typu “W” (zaznaczonej na czerwono linią przerywaną), co przemawia w pierwszej kolejności za zakończeniem wyprzedaży, a w drugiej (po przełamaniu poziomu 1,91 PLN) za dalszym odreagowaniem w górę.

Wiadomo, że liczą się inne aspekty np. ryzyko systematyczne, perspektywy rozwoju i prognozy przychodów ze sprzedaży, czy polityka cenowa dla energii w Polsce oraz oddziaływanie Skarbu Państwa na ten sektor, a także inne pozafinansowe aspekty rozwojowe, lecz przy aktualnych (25.04.2019 r) wartościach na poziomie 1,75-1,79 PLN (i biorąc pod uwagę fakt, iż roczne maksimum wynosiło 2,47 PLN za akcje), daje to pogląd na możliwą, potencjalne odreagowanie.

Z wykresów można wyznaczać poziomy wsparcia i oporu – stąd, bazując na teorii analizy technicznej, poziomy zasięgów ukazywane są poprzez zakres historycznych szczytów oraz dołków, oznaczonych przy cenach: 2,07 PLN, potem przy 2,17 PLN i 2,28 PLN (zaznaczonych na wykresie).


Wykres spółki Tauron S.A.

Źródło: portal Stooq

 


Analiza Fundamentalna

 

Sama spółka ucierpiała dość mocno,  kurs spadł z ponad 2,40 PLN do 1,75 PLN, przez co wskaźniki fundamentalne, jak na wskaźnik rynkowy “cena do wartości księgowej” – C/WK wynosi: 0,17 , co oznacza, że za 0,17 PLN kupujemy 1 PLN majątku spółki – pytanie, czy to drogo?

Z analizy fundamentalnej:

Tauron został 02 kwietnia 2019 r. wyceniony metodą DCF przez jeden z domów maklerskich.

 

TAURON S.A. (TPE)

  • Rekomendacja: kupuj (mBank SA)
  • data rekomendacji: 2019-04-02,
  • cena obecna: 1,792 PLN,
  • cena docelowa: 2,89 PLN,
  • potencjał: + 61,27%

Link do wyceny:
https://www.mdm.pl/ds-server/34375?ticketSource=ui-priv

 

Może warto przyjrzeć się kursowi akcji? Sprawdzić, czy jest korelacja pomiędzy metodą analizy techniczenj i fundamentalnej a rzeczywistą ceną spółki?

 


Zapraszam wszystkich chętnych oraz Studentów do zapoznania się z materiałami dotyczącymi analizy fundamentalnej i wyceny przeprowadzonych przez różne domy maklerskie – głównie w oparciu o metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – np. w ramach zajęć “Analiza fundamentalna”.


 

Uwaga!

Powyższy materiał jest przedstawiony w celu edukacyjnym, są to osobiste przemyślenia autora. Informacje przedstawione na tej stronie nie stanowią “rekomendacji inwestycyjnych” ani “informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku). Osoby czytające treści, które są tu publikowane, podejmują decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

 


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *